Volunteering opportunities for students and community members

Give a little, gain a lot

Our Projects Volunteer Now Contact Us
Hi, we are SVC! We are an independent, student-led charity based in Cardiff, established in 1970.
Our volunteering projects give students and community members in South Wales the opportunity to give a little and gain a lot.
Volunteers work with the homeless, children and young people, those with disabilities and even the environment so you can be sure we have something for everyone!
Helo, ni yw GMC! Rydym yn elusen annibynnol wedi’n lleoli yng Nghaerdydd a arweinir gan fyfyrwyr, sefydlwyd GMC ym 1970.
Mae ein prosiectau gwirfoddoli yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ac aelodau o’r gymuned yn Ne Cymru i gyfrannu ychydig a chyflawni llawer.
Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio gyda phobl ddigartref, plant a phobl ifanc, pobl ag anableddau, a hyd yn oed yr amgylchedd, felly mae’n sicr gennym ni rhywbeth at ddant pawb!

Some Of Our Projects